Vill du gå en kurs i systematiskt arbetsmiljöarbete?

av | 14 Maj, 2018

Systematiskt arbetsmiljöarbete är något du kan gå en utbildning för. Är du en chef, arbetsledare, skyddsombud eller arbetsmiljöombud så är det perfekt att ta en utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna utbildning förkortas till BAM, som står för bättre arbetsmiljö. Syftet med denna typ av utbildning är att du ska få utveckla din kompentens i hur du leder personal. Kursen ger dig ett antal verktyg som du kan använda när du vill få din arbetsplats att fungera på allra bästa sätt. 

Du lär dig att leda din personal så väl som att du får en bättre förståelse för hur du kan skapa en bra arbetsmiljö på jobbet. Bland annat​ kommer du att med en kurs inom detta kunna få tillgång till effektiva metoder för att jobba med olika typer av arbetsmiljöförbättringar. Den ger dig även en bra kunskap om olika lagar och regler.

Bättre arbetsmiljö inom arbetet genom utbildning

En kurs eller utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete, eller BAM, gör att du kan skapa en bättre arbetsmiljö på jobbet. Du kommer att få kunskaper om vad arbetsmiljö är, lära dig lagar och regler samt mer om ansvar och roll. Om du är intresserad av att gå en sådan här kurs så hittar du en hos Brandskyddsexperten. De har även en utbildning som heter SAMBA.

Det står för systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete. Du får då lära dig både systematiskt arbetsmiljöarbete så väl som få utbildning inom brandskyddsarbete. Om du väljer att gå det som kallas för BAM, så kommer du att under en period få lära dig allt du behöver veta. Omfattningen på kursen varierar och beror på alla deltagares förkunskaper inom denna typ av arbete.