Snödjup mäts av olika anledningar

av | 06 September, 2018

Snödjup mäts dagligen på skidorter för att låta turister som ska resa dit eller redan rest dit få ta del av informationen om hur djup snön är. Mätningarna görs förstås också vid tävlingar som utförs i snö. Utöver detta mäts snöns djup runt om i världen, snödjup i världen, för att kunna föra statistik över mängden snö som fallit.

I Sverige har statistik på snödjup förts sedan tidigt 1900-tal. Vanligtvis för man statistik per månad. Man vill kunna se om snömängden har ökat eller minskat samt se om det finns någon tydlig trend i snödjupet från år till år.

Att mäta snödjupet kan dock delvis vara missvisade då det i vissa fall varit blåsigt innan mätningen utförts. Blåsten kan då ha gjort att snö har blåst in från exempelvis och fjäll och därmed ökat mängden snö på mätningsstället.

Så mäts snödjupet​

När snödjupet mäts använder man sig vanligtvis av traditionell mätningsmetod, det vill säga att man använder tumstock, linjal och fasta mätkäppar. Snödjupet mäts samma tid varje gång för bästa möjlig jämförelse, för exempelvis SMHI är denna tiden är bestämd till klockan 07.00 på morgonen. Mätningen måste göras på slät yta och på fem olika platser med några meters mellanrum för att ge ett trovärdigt resultat. Rapportering av snödjup sker vanligtvis cirka 2 gånger/månad men ju oftare den mäts desto mer sanningsenliga blir resultatens sammanfattningar.

På vissa ställen i världen och i Sverige finns mätstationer där snödjupet mäts automatiskt. Den automatiska metoden sker med hjälp av antingen ultraljudssignaler eller med laser. På dessa automatiska stationer görs dock bara en mätning åt gången till skillnad från de manuella mätningarna där de görs fem gånger åt gången med några meters mellanrum.​