Gå kurs i att förebygga hot och våld på din arbetsplats

av | 26 Juni, 2018

Hot och våld på arbetsplatsen är något som kan komma att uppstå, beroende på yrke. Det är inte fel att då ha gått en utbildning inom hot och våld på arbetsplatsen. Det ger kunskaper i hur man kan förebygga olika problem så att de slipper att uppstå. Inom en mängd branscher så kan det uppstå både hot och våld, vilket i dag är ett stort problem för arbetsmiljön. Det kan vara kunder, klienter eller andra som uppträder provocerande. 

Med en kurs får du de kunskaper du behöver för att undvika att hamna i farliga situationer. Det ger en minskad stress och påverkan som det annars kan orsaka.

Gå en kurs inom hot och våld på arbetet

Det finns en bra utbildning som hjälper till att förebygga hot och våld på arbetsplatsen. Denna kurs hålls av Card​io Säkerhet. Bland annat så ingår det kommunikation, förebyggande åtgärder, säkerhetsrutiner, krisstöd, handlingsplaner samt kunskaper om vad lagen säger. Om en farlig situation uppstår på arbetsplatsen är det bra att veta vad man ska göra.  

Att veta hur du ska göra kan ge en trygghet. Har ni även sett till att ha bra rutiner kring säkerhet på ert jobb, så är det ändå bättre. Konflikter kan se ut på en mängd olika sätt och ibland kan dessa eskalera och bli våldsamma och hotfulla. Med hjälp av olika strategier kan ni undvika att detta sker.

Genom en utbildning inom hot och våld får ni rätt verktyg och rätt kunskaper att använda er av.