INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I B & M IMPEX AB (PUBL)

Härmed inbjudes aktieägarna i BM Impex samt allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i BM Impex i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Emissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare och riktar sig först och främst till dem som är registrerade aktieägare BM Impex per avstämningsdagen den 22 maj 2009.

Styrelsen beslut om nyemission av aktier innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 443 370 kr till 1 330 110 kr fördelat på högst 133 011 000 aktier, envar med kvotvärde om 0,01 kr. Vid fulltecknad emission av aktier tillförs Bolaget 4 433 700 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 900 000 kr. Inbjudan till teckning av aktier i B & M Impex AB (publ) BM Impex huvudkontor är placerat i Helsingborg med närheten till både kontinenten, E6:an, E4:an och Sveriges näst största containerhamn. Här har BM Impex byggt upp en organisation som utgör ”Kunskapshuset BM Impex”.

Denna site ger dig möjlighet att få mer information om bolaget och erbjudandet. För nedladdning av prospekt klicka här.


VD presenterar BM Impex på
Financial Hearings i Stockholm

Map

Map