ALCASTON EMISSION, TECKNINGSPERIOD: 4 – 18 JUNI

Alcaston Exploration AB (publ) genomför nu en emission om 24 274 740 units vilket kan tillföra Bolaget 21 847 266 kr före emissionskostnader med teckningstid mellan den 4 – 18 juni, 2010. Teckningskursen är 0.90 kr.

Alcaston Exploration AB bildades 1999 som ett helägt dotterbolag till australiensiska bolaget Alcaston NL. Alcastons verksamhet var initialt inriktad mot prospektering efter diamanter i Sverige. Sedan den 31 mars 2006 drivs Alcaston Exploration AB som ett fristående svenskt bolag med fokus på prospektering efter guld- och basmetaller. Alcaston Exploration AB ingick i april 2010 ett avtal att förvärva Arctic Gold AB och därmed en projektportfölj med kvalificerade guld- och kopparobjekt i Finnmarken i Nordnorge.

Förestående emission enligt detta erbjudande är dels till för bolagets expansion som syftar till gruvdrift och dels för den fortsatta prospekteringen. Expansionen som möjliggörs genom köpet av Arctic Gold AB och dess gruvprojekt i Nordnorge innebär att Alcaston nu genom ett helägt dotterbolag kommer att utvecklas till en koncern med både prospekterings- och gruvverksamhet.

Denna site ger dig möjlighet att få mer information om Bolaget och erbjudandet. För nedladdning av prospektet, klicka här.

Läs Redeyes analys
av Alcaston. Klicka här
för att ladda ned analysen.

Analys
Prospekt